Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Linkki Jyväskylä ry
Agora, Ag B437
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Instanssin webmaster
Tuomas Virtanen <webmaster@instanssi.org>
Linkki Jyväskylä ry.
Agora, Ag B437
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri sisältää tiedot kaikista Instanssi-tapahtumaan lippuja tai muita tuotteita tilanneista. Rekisteriin kuuluvien henkilötietoja käytetään lippujen lähettämiseen sekä tapahtumassa ja tilauksessa ilmenevien muutosten tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Lihavoinnilla merkityt tiedot ovat pakollisia, muut vapaaehtoisia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot tilauksen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ko. alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen luovutukset ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Asiakasrekisteristä ei ole tulosteita.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Asiakasrekisteri sijaitsee palveluntarjoajan tietokantapalvelimella, jonne on käyttöoikeus Instanssi-tapahtuman järjestäjillä.