Komedia Levy vol. 1 by Hjyyüümörweiccoset

  • Kompo: Summamutikka
  • Platform: Selain
  • 4. sija
  • 16,46 pistettä

Lataa koneelle

Lähdekoodi

Internetti palvelimelta internet selaimeen ajettava huumorin täytteinen kokonais valtainen teos! Käytetyt teknologiat: Typescript, funktionaalinen ohjelmointityyli, Parcel ja äänenkäsittely ocenaudio-ohjelmistolla!