Demopaja NEXT by wabe

Demopaja NEXT
  • Kompo: Instanssi-demo
  • Platform: Java / JVM
  • 2. sija
  • 24.70 pistettä

Lataa koneelle

Demopajaan suunnitteilla ollut valmis alusta / projekti modernin OpenGL:n opettelemista varten Kotlin-ohjelmointikieltä käyttäen. Demopajan matskut eivät valitettavasti valmistuneet ajoissa, joten ajattelin kuitenkin laittaa viikossa kasaan pienen demon kompoa varten. Demon eri osat (alusta loppuun) kuvastavat matkaa perusteiden opettelemisesta kohti monimutkaisempia ja kunnianhimoisempia efektejä ja visioita.

Viimeisessä skenessä on nähtävissä oma implementaationi Weighted Blended Order-Independent Transparency -tekniikasta, johon alkuperäinen NVIDIAn lähdekoodi ja esimerkki on saatavilla tästä osoitteesta: https://gameworksdocs.nvidia.com/GraphicsSamples/WeightedBlendedOITSample.htm

Teknologiana toimii siis Kotlin-ohjelmointikieli sekä moderni OpenGL. libGDX-kirjastoa on käytetty tarjoamaan ikkunan / OpenGL-kontekstin automaattiseen luomiseen sekä tarjoamaan muita hyödyllisiä toimintoja kuten musiikin toistamisen. LWJGL3 tarjoaa suorat bindaukset OpenGL-rajapintaan sekä muistityökalut jouhevampaan kommunikointiin GPU:n kanssa.

Vaadittu minimi Java-versio on 11. Java 8 ei luultavasti toimi.