Summamötikkä by Cornix

Summamötikkä
  • Kompo: Summamutikka
  • 9. sija
  • 8.98 pistettä

Lataa koneelle

Lähdekoodi

Koska omistan 3D-tulostimen, halusin osallistua 3D-tulostettavalla tuotoksella. Lopputulos on Summamötikkä.

Lisää kuvia ja videoita esitelmässä, joka löytyy osoitteesta http://siuh.fi/summamotikka

Lopputulos nähtävissä Instanssi 2020:ssa tulostettuna!