Välkommen till klubben by Helsingfors Svenska Demoscensklubben rf

  • Kompo: Instanssi-demo
  • Platform: VGA32
  • 8. sija
  • 10,44 pistettä

Lataa koneelle

Intro ESP32-pohjaiselle VGA32-devilaudalle käyttäen FabGL grafiikkakirjastoa. Och samma på svenska.