On the Spectrum by väriccäät palicat

Audio file
  • Kompo: Instanssi-demo
  • 12. sija
  • 2,66 pistettä

Lataa koneelle

Processing + GLSL + Renoise + Modular syntheziser
CODE + GFX: em
MUSIC: pumpuli