Kompot

Yleistä kompoista

Yleiset säännöt

Kompoteos kannustetaan julkaistavaksi avoimena lähdekoodina. Työn alla olevista teoksista sopii keskustella julkisesti vaikkapa ohjelmointivinkkien etsimiseksi.

Vain aiemmin julkaisemattomilla teoksilla voi osallistua. Aiemmin julkaisulla tarkoitetaan osallistumista muihin kilpailuihin, julkaisemista sovelluskaupassa tai tuotoksen jakelua muilla tavoin valmiina teoksena. Julkaisemiseksi ei kuitenkaan katsota julkista kehittämistä esimerkiksi GitHub-profiilissa.

Sääntömuutoksia tehdään tarvittaessa yllättäen ja mielivaltaisesti, joskaan ei perusteettomasti tahi asiasta informoimatta.

Teoksen tai esityksen osana hyödynnettävään materiaaliin on oltava lupa. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaali on joko tekijän itse tekemää tai se on yhteensopiva Instanssin kilpailusopimuksen kanssa. Tämä sääntö koskee myös Summamutikan ja yllätyskompojen kilpailuteoksia!

Suosiota saavuttaneet hissipuheet palaavat! Kaikissa kompoissa tarjotaan kaikkien teosten kohdalla tekijöille mahdollisuus piipahtaa juuri ennen teoksen esittämistä lavalla esittäytymässä sekä esittelemässä ja kenties kehaisemassakin tuotostaan. Pakko ei ole, mikäli ei halua. Kannustamme kuitenkin keksimään markkinointihengessä tai vaikkapa kieli poskessa pari sanasta.

Osallistumistakarajat

Teosten Kompomaattiin rekisteröinnin takaraja tulee olemaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tässä vaiheessa on jo toimitettava julkaisukelpoinen teos. Teosta saa kuitenkin päivittää järjestelmään vielä tämän jälkeen, komposta riippuen lähes kompon alkuun saakka. Tarkat takarajat näkyvät tapahtuman aikana kompomaatissa. Erikoistapauksissa neuvotteluvaraa on.

Etäosallistuminen

Etäosallistuminen on sallittua. Etäosallistuminen tarkoittaa osallistumista johonkin kompoon ilman että tekijä tai tekijää edustava taho on tapahtumassa paikan päällä. Mikäli haluat lähettää etäentryn, ota yhteyttä järjestäjiin.

Järjestäjät voivat hylätä teoksen, jos sen esittäminen osoittautuu ongelmalliseksi, eikä tekijään saada ajoissa yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi. Hylkäytymisen riskiä voi pienentää laatimalla järjestäjille seikkaperäiset esittämisohjeet, erityisesti silloin, kun teos poikkeaa ympäristöltään tai vaatimuksiltaan tyypillisestä. Lisäksi etäosallistuessa menettää tietysti mahdollisuuden mainospuheen pitämiseen kompon yhteydessä.

Edustajan välityksellä tapahtuva kilpaan osallistuminen on suositeltavampi vaihtoehto ja se on mahdollista missä tahansa kompossa. Tällöin tapahtumassa paikan päällä oleva kävijä huolehtii teoksen lähettämisestä kompomaattiin, mahdollisen mainospuheen pitämisestä kompon yhteydessä sekä mahdollisen palkinnon vastaanottamisesta.

Karsinta

Mikäli kilpasarjassa on erityisen paljon osallistujia eikä kaikkia teoksia ole mahdollista esittää niille varatussa ajassa, suoritetaan karsinta. Karsinnan suorittaa jury, joka koostuu järjestäjistä tai heidän valitsemistaan henkilöistä. Juryllä ei ole velvollisuutta perustella karsintaan johtaneita syitä.

Mikäli teos karsitaan, sitä ei kuitenkaan hylätä. Mikäli teokseen liittyvä materiaali on saatavilla Kompomaatista, voi teoksen ladata ja sitä voi äänestää Kompomaatissa, kuten muitakin teoksia. Teos talletetaan lisäksi Instanssin arkistoon.

Aiempina vuosina karsintaa ei ole tarvinnut käyttää ja tämä sääntö on olemassa vain kaiken varalta.