Effect Server

Effect Server eli Tehostepalvelin on jatkoa Instansseilla aikaisemmin nähdylle Valopalvelimelle.

Tehostepalvelimen tarkoitus on tarjota Instanssin kävijöille ohjelmointirajapinta partysalin valaistukseen ja mahdollisesti muihin salissa olevien tehosteiden hallintaan. Vuoden 2018 Instanssissa salin valaistuksena on 24 LED-valoa.

Tehostepalvelimen rajapinta valoihin on yksinkertainen UDP-protokolla. Sen suunnittelussa on erityisesti pyritty ottamaan huomioon ohjelmoitavuuden yksinkertaisuus liikaa kuitenkaan rajoittamatta laajennettavuutta. Valojen ohjaukseen ei siis tarvita mitään kirjastoja vaan mikä tahansa ohjelmointikieli käy josta voidaan lähettää UDP-paketteja.

Tehostepalvelimen UDP-paketissa ensimmäinen tavu kuvaa aina speksin versiota, joka on tällä hetkellä aina numero yksi. Tämän jälkeen pakettiin voidaan liittää yksi tai useampi tehostekomento.

Tehostekomennon tavut menevät valoille seuraavasti

  1. Tehosteen tyyppi. Valoille tämä aina yksi
  2. Valon indeksi
  3. Valon tyyppi. Nolla RGB-valoille
  4. Valon RED arvo 0-255
  5. Valon GREEN arvo 0-255
  6. Valon BLUE arvo 0-255

Eli paketti ensimmäisen valon muuttamiseksi punaiseksi ja toisen siniseksi olisi seuraavanlainen

Tämä muuntuu koodiksi Python-ohjelmointikielellä seuraavasti